هیئت مدیره - RazakPharma.com
FaLang translation system by Faboba

اعضای هیئت مدیره داروسازی رازک

Person Name فرهاد همدانی عضو موظف هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی
کارشناسی ارشد حسابداری
Person Name دکتر قیس بدری رئیس هیئت مدیره
دکترای داروسازی
Person Name جلیل یعقوب زاده عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد حسابداری
Person Name دکتر سید حمید جمالدینی عزابادی عضو هیئت مدیره
دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی